Lòng tự trọng!Wu Lei tháo cơ bắp của cơ bắp dòng cơ này sau trò chơi.

Lòng tự trọng!Wu Lei cởi bỏ cơ bắp sau khi trò chơi.