Đồng Đế League 2016: Có thợ hớt tóc, có “gà chiến” V-League & có cả đám trẻ Sanna

Đồng Đế League 2016: Có thợ hớt tóc, có “gà chiến” V-League & có cả đám trẻ Sanna

Giải phủi Đồng Đế đang diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) đã gây được tiếng vang trong lần đầu được tổ chức bởi số lượng đội bóng xin tham gia vượt ngoài sự mong đợi của BTC.

BKDNNghiLộc-SummerCup2020:Khôngcóchỗchotìnhbạn

Những cuộc chiến một mất một còn vòng bán kết giữa Men – Khang Chi, Land và Summer sẽ không có chỗ cho những mỗi quan hệ thân thiết bên lề sân cỏ.