Một khán giả có hành động không đẹp với trọng tài trên sân Lạch Tray

Một khán giả có hành động không đẹp với trọng tài trên sân Lạch Tray

Một người đàn ông mặc áo đỏ có hành động giống nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc HàCLB Hải P