FCDTS1-0FCNguyễnTrãi:Phútbùgiờngọtngào

Với pha lập công ở phút bù giờ cuối cùng của Long “Rio”, DTS chính thức có 3 điểm trọn vẹn trước đối thủ cực khó chịu là Nguyễn Trãi.