F+vàTinLớndắttaynhauvàotứkếtgiảiphủitrongcơnmưabànthắng

Không nằm ngoài sự kỳ vọng, đại chiến giữa F+ và Tin Lớn & Anh Em đã kết thúc với 10 bàn thắng được ghi chia đều cho 2 đội.