GiảiThiênLong2019:CógiọngcaHaiLúa,có“rock”PhiChâucócảNghĩaTĩnh,HoàngSang

Thật khó để định nghĩa, giải các đội mạnh Thiên Long 2018 là một giải đấu phong trào hay chiếu phủi giành cho sân 11 người. Bởi công tác chuẩn bị, lực lượng các đội bóng đều được chuẩn bị rất chuyên nghiệp.