CupKingtek2019:QBVfutsal2017đáhỏngpenalty,PhúHòaFCvẫnvôđịchCupKingtek2019:QBVfutsal2017đáhỏngpenalty,PhúHòaFCvẫnvôđịch

Dù Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2017 Phùng Trọng Luân đá hỏng quả 6m sau loạt luân lưu nhưng Phú Hòa FC vẫn đánh bại Kingtek FC để lên ngôi vô địch Cup Kingtek mở rộng 2019.