SU nổi tiếng: Yêu cầu của Manchester United về SO SOAI ở đâu?Mùa tới, bạn phải giành được giải vô địch liên kết Jasabola

SU nổi tiếng: Yêu cầu của Manchester United về SO SOAI ở đâu?Mùa tới, bạn phải giành chức vô địch [Link Jasabola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 27 tháng 5: Solskia bắt đầu huấn luyện Manchester United vào tháng 12 năm 2018. Cho đến nay, anh ấy đã dẫn đầu một đội chơi 151 trò chơi, nhưng vẫn không giành đượcGiải vô địch.S như lĩnh vực