Sự thiếu hụt bóng tiếp tục!Biểu hiện của Wu Lei, không muốn thực hiện 10 trận và 1 mục tiêu?

Sự thiếu hụt bóng tiếp tục!Biểu hiện của Wu Lei, không muốn thực hiện 10 trận và 1 mục tiêu?