Marca: ‘Real giúp Barca mua Lewandowski’

Marca: ‘Real giúp Barca mua Lewandowski’

Theo tờ Marca, ban đầu Sixth Street là đối tác làm ăn của Real. Hoạt động nổi bật nhất của Quỹ đầu t