Giải mã thông điệp bí ẩn “from 600000 Vietnam to 3800 Belgium” trong ngày Công Phượng ra mắt CLB ở châu Âu

Giải mã thông điệp bí ẩn “from 600000 Vietnam to 3800 Belgium” trong ngày Công Phượng ra mắt CLB ở châu Âu

Dòng chữ nhỏ trên chiếc áo phông trắng có nội dung “from 600000 Vietnam to 3800 Belgium” và khiến nh