Manchester United chính thức tuyên bố rằng Langnick không còn là một nhà tư vấn sẽ rời khỏi nhóm Situs Judi Bola Terbesar di Dunia

Manchester United chính thức tuyên bố rằng Langnick sẽ không còn là nhà tư vấn rời khỏi đội [Situs Judi Bola Terbesar di Dunia]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 29 tháng 5Phục vụ như Manchester United ConsultesSeParate