Zhan Jun: “Hididing Ball” của Cristiano Ronaldo Ronaldo Ronaldo là những bức tường không công bằng chịu trách nhiệm cho Situs Tebak Skor Bola

Zhan Jun: Một mình Cristiano Ronaldo “Hiding Ball” của Cristiano Ronaldo chịu trách nhiệm cho Bức tường Youwen. Bóng “khiến cảnh bóng mất bóng.