Phan Văn Đức bình phục, sẵn sàng đối đầu Tiến Dũng

Phan Văn Đức bình phục, sẵn sàng đối đầu Tiến Dũng

“Sau gần 1 tháng điều trị với những bài tập khác nhau, tình hình hồi phục chấn thương của Văn Đức đ