QuốcAnQuốcMichel2-0MinhCảnhSàiGòn:Quàtặngtừcúxoayrubic

Trong thế trận bế tắc, Bảo Chúng hội ý cùng bầu Quốc Michel và họ đã quyết định xoay đội hình. Kết quả, Quốc An Quốc Michel đã vượt qua Minh Cảnh Sài Gòn với tỷ số 2-0.