Hài hước: Xuân Trường vừa tập vừa ngủ trong ngày hội quân đầu tiên của đội tuyển Việt Nam

Hài hước: Xuân Trường vừa tập vừa ngủ trong ngày hội quân đầu tiên của đội tuyển Việt Nam

Xuân Trường có buổi tập ngay chiều 22/9, chỉ nửa ngày sau khi hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.Trong