Thuỷ Tiên một mình đi phẫu thuật, Công Vinh than thở “trên đời có mỗi bà này không sợ trời không sợ đất”

Thuỷ Tiên một mình đi phẫu thuật, Công Vinh than thở “trên đời có mỗi bà này không sợ trời không sợ đất”

Công Vinh kể Thuỷ Tiên phải đi mổ răng khôn biến chứng mọc ngầm nên phải nhập viện. Tuy nhiên, cô kh