UEFA Champions League-Levan Champions 71 bàn thắng gắn liền với Raul Bayern 3-1 Tập đoàn khóa số1 trong một trò chơi bóng đá, để có thể chơi tốt, nó là cần thiết

Champions League-Levan Champions 71 bàn thắng gắn liền với Raul Bayern 3-1 Nhóm khóa số1 [Trong một trò chơi bóng đá, để có thể chơi tốt cần phải ở đó]: Điều này